Page 4 - Kikz Fundz brochure
P. 4

Over Kikz Fundz
                     Sinds onze overstap


                     naar Kikz besparen we

                     veel tijd en geld, terwijl


          er meer campagnes live staan

          en we van alles kunnen testen”          Dit donatieplatform is zo         Standaard functionaliteit
          opgezet dat u zelf heel          Het werven van donaties vraagt om specifieke func-

          eenvoudig meerdere online         tionaliteit. Het handig instellen van betalingstermijnen,
          campagnes kunt inrichten.         incentives en meetscripts van affiliates is niet iets dat in
                               ieder webformulier op een gebruiksvriendelijke manier
          De webapplicatie is in eigen       mogelijk is. Omdat we voor verschillende nationale en
          huis ontwikkeld waardoor         internationale NGO’s werken en hebben gewerkt is

          ook maatwerkoplossingen          het platform zo ontwikkeld dat cruciale functionaliteit
                               bij online fondsenwerving standaard geïntegreerd is.
          geïntegreerd kunnen worden.        In sommige gevallen zijn maatwerkoplossingen nodig.
                               Deze uitbreidingen programmeren wij in huis op basis
          Kikz Fundz is in de loop der jaren gebruikt voor ver- van uw specifieke wensen.
          schillende branches, maar het is in eerste instantie
          ontwikkeld met het oog op conversie van donaties  Volledige vrijheid
          voor goede doelen. Het systeem is in 2011 ontwik- Wanneer het online zetten van een campagne zó een-
          keld in samenwerking met een internationale NGO  voudig én kostenloos is, geeft dit u de vrijheid om uw
          en in de loop der jaren uitgebreid met verschillende  conversie te gaan verbeteren. U kunt proefballonnetjes
          modules die het ook geschikt hebben gemaakt  oplaten om zo te zien wanneer uw campagnes beter
          voor andere doeleinden. Dat is één van de dingen  converteren. Denk bijvoorbeeld aan kleine aanpas-
          die Kikz Fundz zo’n krachtig platform maakt: door  singen als het wel of niet verplicht stellen van een tele-
          de modulaire ontwikkeling kan extra functionalit- foonnummer of het instellen van een ander standaard
          eit eenvoudig, snel en zonder downtime worden  gesuggereerd maandbedrag. U kunt natuurlijk ook
          toegevoegd.                grotere verschillen testen: toon ik het donatieformulier
                               in zijn geheel of laat ik de bezoeker het in stappen door-
          Inmiddels wordt het platform door NGO’s dus niet  lopen, wat doet een andere tekst of een ander beeld, of
          alleen gebruikt voor donaties, maar bijvoorbeeld  het aanbieden van een incentive? Wanneer blijkt dat
          ook voor petities of de verkoop van promotie- verschillende instellingen het best werken bij specifieke
          artikelen.                doelgroepen kunt u de campagnes ook naast elkaar
                               laten draaien: u bent hier helemaal vrij in en het aantal
                               campagnes is onbeperkt.
      2                                                                                                           3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9